Company Profile là bộ hình ảnh nhận diện thương hiệu của công ty, với mục đích giới thiệu về đội ngũ quản lý, cán bộ nhân viên công ty, hình ảnh văn phòng – nhà xưởng, hình ảnh làm việc của nhân viên.