About Us

Phương Nam

Là một trong những thành viên sáng lập và xây dựng team DNRawstudios, người có tâm huyết trong việc phát triển thị trường sản phẩm Đà Nẵng

Trang Hoài

Stylist đầu tiên của Đà Nẵng với sự nhạy bén và óc sáng tạo vô biên, cô chính là linh hồn của những bức ảnh quảng cáo.

Dương Phan

Là người kết nối các photo trẻ và khách hàng tiềm năng tại Đà Nẵng, người khởi xướng thương hiệu chụp sản phẩm chất lượng cao đầu tiên ở Đà Nẵng và Miền Trung